Line Weinholdt
Psykologspesialist i klinisk voksenpyskologi 
 

Mobil: 940 80 334
E-post: psykolog-LW@outlook.com

Jeg er spesialist i klinisk voksenpsykologi, utdannet ved UiO (2011). Jeg er medlem av Norsk Psykologforening og driver privatpraksis uten driftsavtale. 

Jeg har arbeidet innen offentlig psykisk helsevern en rekke år, og har lang erfaring med å behandle de fleste psykiske lidelser. 
De siste årene har jeg jobbet spesielt mye med depresjon, traumer, psykisk lidelse og kognitive vansker, søvnproblemer og livskriser. Tidligere har jeg også arbeidet med psykoserelaterte tilstander, og tilbyr også terapi til deg som har en psykoselidelse i en stabil fase, men behøver hjelp til å komme videre med ditt liv. Jeg kan også tilby pårørendesamtaler. 
 
Min teoretiske forankring er innen Recovery. Bedring er din prosess, og terapien utformes med tanke på hva du behøver for å leve det livet du ønsker. Som terapeut, bistår jeg i dette, enten du behøver å dempe symptomer, eller å finne ut hvordan du kan leve godt med det du har av utfordringer. 

I arbeidet benytter jeg et mangfold av metoder, tilpasset dine behov. Jeg har, i løpet av min 5-årige spesialistutdanning, tatt en fordypning innen karakteranalyse (relasjonell, kroppsorientert psykoterapi). I tillegg har jeg gått en rekke kurs, blant annet innenfor traumebehandling, Illness management and recovery, og ulike emosjonsfokuserte retninger (ISTDP, EFT). Videre har jeg skrevet spesialistoppgave om hvordan man kan benytte "Recovery" som rammeverk i psykoterapi. 

Avhengig av dine behov, kan jeg arbeide emosjonsfokusert, dynamisk, kroppsorientert, traumefokusert, med kognitiv atferdsterapi, stressmestring og/eller psykoedukasjon.

Fra før er jeg utdannet tolk for døve, døvblinde og døvblitte (1998), og snakker flytende tegnspråk, så jeg vil kunne gi terapi til deg som behøver en tegnspråk-kyndig psykolog, eller annen tilpasset språklig terapi som følge av hørsels- og synsproblematikk. 

For mer informasjon se: https://www.psykologtønsberg.com

Timer kan bestilles via psykolog-psykiatergruppen, per telefon, eller her: www.ledigpsykolog.no/line-weinholdt/