Hallvard Cederkvist
Lege/spes i psykiatri

Hallvard Cederkvist

Mobil: 97697740 
E-post: h.cederkvist@gmail.com

Jeg studerte medisin i Oslo, har jobbet som lege fra 1995, spesialisering ved Sykehuset Møre og Romsdal, AHUS og Sykehuset i Vestfold, ble spesialist i psykiatri i 2002. Jobbet deretter som overlege ved Nordre Vestfold DPS 13 år, allmennpsykiatri og psykoselidelser, poliklinikker og døgnposter.

I 2007 startet jeg i deltids privatpraksis kombinert med overlegejobben på DPS. Fra 2015 har jeg hatt fulltids privatpraksis som psykiater i Tønsberg, med avtalehjemmel i Helse Sør øst.

I tillegg tar jeg oppdrag som fagkyndig meddommer for retten, og er medisinskfaglig rådgiver ved Farmannshjemmet / Frelsesarmeens rusomsorg, der jeg bl.a har veiledning og undervisning av personalet. Jeg har lang erfaring med sakkyndig arbeid i NAV regi.

Etter fullført spesialistutdanning tok jeg 2 års videreutdanning i psykodynamisk psykoterapi ved Institutt for psykoterapi i Oslo, senere 2-årig utdanning i kognitiv terapi i regi av Norsk Forening for kognitiv terapi. EMDR utdanning i 2015. Utdanning i gruppeterapi i regi av IGA og KoRus 2019/2020. 2-årig veilederutdanning i kognitiv terapi 2021/2022, godkjent veileder NFKT/ Dnlf. 

Jeg har bred klinisk erfaring med utredning og behandling av
almenpsykiatriske tilstander og psykoselidelser, og jobber bl.a med depresjoner, bipolar affektiv lidelse, ulike former for angstlidelser som panikklidelse, sosial angst, helseangst/"hypokondri", generalisert angstlidelse, tvangslidelser, PTSD og livskriser . Jeg tilbyr utredning, psykoterapi og medikamentell behandling i min praksis.
Individualterapi, parterapi og kognitive grupper. 

Medlem av Den norske legeforening, Norsk psykiatrisk forening og Norsk Forening for kognitiv terapi.

Kontortid man-fre 8-16, telefontid man-fre fra 11.15-12.00. 

Som avtalespesialist i Helse Sør-Øst har jeg driftstilskudd og trygderefusjon. Egenandelen er 375,- pr time til du får frikort. 

Det er for tiden lang ventetid, ca 9 mnd for nyhenviste pasienter.