Dr Hanna Ilona Carlsen-Lehtonen

Hanna Ilona Carlsen-Lehtonen er utdannet i Finland, USA, Sveits og Norge. Hun har erfaring fra arbeid som kommunelege, fengselslege, sykehjemslege, og som lege for flyktninger og innvandrere i Skien kommune. Hun ble spesialist i psykiatri i 2004 og har arbeidet som ved allmenpsykiatrisk poliklinikk fra 2004 til d.d. 

Hanna Ilona Carlsen-Lehtonen har tilleggsutdanning fra Universitet i Oslo innen tverrkulturelt helsearbeid 1989-1990 og fra Institutt for psykoterapi 2000-2002.

Hennes kompetansefelt er innen allmenpsykiatri (livskriser, utbrenthet, angst, depresjon, relasjonelle vansker, eksistensielle spørsmål, og traumer). 

Hun tilbyr samtaler på norsk, engelsk, finsk og fransk.

Medlem av Den norske legeforeningen og Norsk psykiatrisk forening.

Ilona jobber fra kl 08.00 til 20.00 på onsdager. Pris for 50 minutter individualtime er kr 1.000,-. Pris på attester, erklæringer og resepter avtales. Avbestilling senset 24 timer før avtale.

Telefon: 95998700
Mail: Ilona@dinpsykiater.no

Mer info finnes på Dinpsykiater.no