Vaida Medisauskaite

Psykiater-psykoterapeut

Jeg studerte medisin ved Vilnius Universitetet, hadde min turnus som nyutdannet lege i Tyskland, Goethe Universitetet Frankfurt/Main og deretter spesialist utdanning i psykiatri ved Vilnius Universitets sykehus. Jeg var ferdig utdannet spesialist i psykiatri i 2004.

Paralellt med spesialistutdanning tok jeg 4 års videreutdanning i psykodynamisk psykoterapi i Litauen. Siden 2004 har jeg jobbet som psykiater både ved sykehus, og privat som psykoerapeut i Litauen, Vilnius.

Jeg har flyttet til Norge i 2010. Jobbet som overlege ved Bergen Universitetsykehus, Øyane DPS i 4 år, hovedsakelig ved allmenn poliklinikk og deltid ved allmenn døgn post. Senere 5 år i Vestfold DPS Akutt ambulant team, 1,5 år Asker DPS allmenn poliklinikk, og siste år som innleie lege.

I Norge har jeg tatt 3-års utdanning i ISTDP (intensiv korttids dynamisk) i regi av Norsk institutt for ISTDP, ferdig utdannet i 2018. ISTDP er en medtode som gir rask tilgang til følelser, og gjør en kjent med eget forsvar og prosessene som virker negativt inn på en i dagliglivet. I ISTDP er både pasienten og terapeuten aktiv i et samspill for å øke affektbevissthet, for å styrke sin egen evne til å takle de utfordringene som livet måtte innebære.

Jeg har variert klinisk erfaring med utredning og behandling av allmennpsykiatriske tilstander som depresjoner, bipolar affektiv lidelse, ulike former for angstlidelser, tvangslidelser, personlighetsproblematikk, og reaksjoner på livsbelastninger. Jeg kan tilby både langtids og korttids terapi. Jeg tilbyr både psykoterapeutiske samtaler samt medikamentell behandling.

Medlem av Den norske legeforening, samt Norsk psykiatrisk forening.

Fra i år jeg har fått full tids avtalehjemmel som psykiater i Tønsberg.

Mottar pasienten med henvisning fra fastlege.

Som avtalespesialist i Helse Sør –Øst har jeg driftstilskudd og trygderefusjon. Egenandel er 375,- til du få frikort.

Timeavbestilling senest 24 time før avtale. Avbestilling innen 24 timer pålegges gebyr 375,-.

Bruker Vipps for betaling. 

Kontortid: mandag-fredag 8-16 (mulig avtale senere time mandag-torsdag)

Telefontid: 11:45-12:15,tar jeg ikke når pasient ringer tar jeg kontakt som vanlig senere samme dag.

Mob: 413 55 129

E-post: psykiater.vaida@gmail.com