Elisabeth Nyborg
Psykologspesialist

Tlf 907 03 099 E- post: elisabeth.nyborg@hotmail.com

Jeg er født i 1969, kommer opprinnelig fra Oslo og flyttet til Vestfold da jeg var ferdig utdannet psykolog ved universitetet i Oslo i 2003. Jeg har en grundig og bred erfaring med å møte mennesker i alle aldre med ulike psykologiske problemstillinger i sine liv. Jeg har en grunnleggende interesse for dette arbeidet og har jobbet med både barn, ungdom, voksne og eldre, individuelt, i familie, par- og gruppeterapi.

Min arbeidserfaring har jeg fra familievernkontoret i Vestfold, Vestfoldklinikken, og Alternativ til Vold. Mitt siste arbeidsforhold innenfor offentlig helsevesen har vært som seksjonsleder/ psykologspesialist ved ambulant akutt team (AAT) på Nordre Vestfold distriktpsykiatriske senter (NVDPS). De siste årene har jeg hatt privat praksis ved siden av hvor jeg har drevet med klinisk arbeid og sakkyndighetsarbeid, samt undervisning og veiledning av helsepersonell og andre i hele Norden.

Spesialistutdanningen min tok jeg ved institutt for aktiv psykoterapi (IAP), og jeg ble godkjent spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk familiepsykologi i 2011. I tillegg til mange enkeltstående kurs og jevnlig faglig oppdatering fullførte jeg en videreutdanning i kronisk traumatisering og strukturell dissosiasjon av personligheten i 2012. Jeg er også sertifisert EMDR- terapeut gjennom EMDR- Europe.

EMDR- traumeterapi er en metode som er svært anerkjent og effektiv i behandling av en rekke psykiske lidelser som posttraumatisk stresslidelse (PTSD), angst, depresjon, fobier, tvang, spiseforstyrrelser mm. Jeg har arbeidet mye med denne metoden og har oppnådd gode resultater i behandlingen. PTSD er en diagnostisk betegnelse for sammensatte symptomer som for eksempel angst, søvnløshet, depresjon, forhøyet paranoid beredskap, isolasjon, interesseløshet, gjenopplevelser, mareritt, skyld- og skamfølelse. Disse symptomene kan inntreffe etter at man har opplevd noe overveldende som krig, mobbing, overgrep, en vanskelig fødsel, å miste et barn, en bilulykke, belastning på arbeidsplassen for å nevne noe. Men, de kan også være knyttet til mer diffuse traumer fra en utrygg oppvekst.

Jeg har også en videreutdannelse i barnefaglig sakkyndighetsarbei, og jobber for tiden mest innefor dette feltet.

En terapitime à 45 minutter hos meg koster kr. 1000,- Jeg har ikke driftstilskudd, men i noen tilfeller er det er mulig å søke NAV om dekning av utgifter til behandling. Kanskje er det nettopp din psykiske helse det er verdt å investere i akkurat nå? Du er velkommen til å ta kontakt på e-post eller telefon.