Gunnar Ekeid
Psykolog, spes. klinisk psykologi

Mobil: 47 66 21 70
E-post: gekeid@online.no

Jeg er utdannet psykolog fra universitetet i Oslo i 2000. Jeg har spesialisert meg innenfor klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykolog, Institutt for Aktiv Psykoterapi 2006. Jeg har også videreutdanning innenfor barnefaglig sakkyndighet, Norsk Psykologforening 2012.

Jeg har tidligere jobbet i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), det statlige barnevernet (Bufetat) og familievernkontor. Siden 2011 har jeg hovedsakelig jobbet som sakkyndig for barnevernet og rettssystemet. Jeg jobber også klinisk med samtaler med barn og unge, par- og familieterapi og foreldreveiledning, og gir rådgivning i barnefordelingskonflikter. Jeg holder forelesninger innenfor barne- og familiepsykologifeltet. Jeg er fagkyndig medlem i fylkesnemnda i Moss.

Både under grunnutdanningen og i spesialiseringen har jeg hatt en teoretisk fordypning innenfor systemisk og kognitiv psykologi. I mitt kliniske arbeid har jeg vært opptatt av tilknytningsteori, mentalisering, arv og miljø-dimensjonen og relasjonspsykologi. Når jeg jobber med endringsarbeid er opptatt av selvinnsikt, relasjons- og tilknytnigsforståelse og affektbevissthet.

Jeg jobber hovedsaklig med par- og familieproblematikk. Jeg har ikke driftsavtale. Timeprisen er kr 1200,-.