Vaida Medisauskaite

Psykiater

Psykiater-psykoterapeut


Jeg studerte medisin ved Vilnius Universitetet, hadde min turnus som nyutdannet
lege i Tyskland, Goethe Universitetet Frankfurt/Main og deretter spesialist utdanning
i psykiatri ved Vilnius Universitets sykehus. Jeg var ferdig utdannet spesialist i
psykiatri i 2004. Siden 2004 har jeg jobbet som psykiater både ved Universitets
sykehus, og ved en privat institusjon som heter Northway Medical Center.
Parallelt med spesialistutdanning tok jeg 4 års videreutdanning i psykodynamisk
psykoterapi ved Kaunas Medisin Universitet i Litauen og startet i deltids privatpraksis
i 2005.
Jeg har flyttet til Norge i 2010. Jobbet ved Bergen Universitetsykehus, Øyane DPS
fra 2010-2014 som overlege i psykiatri hovedsakelig ved allmenn poliklinikk og deltid
ved allmenn døgn post. Siden 2014 fast ansatt som overlege i Psykiatrien i Vestfold
DPS (nord, Linde) akutt ambulant team.
I Norge har jeg tatt 3-års utdanning i ISTDP (intensiv korttids psykodynamisk terapi) i
regi av Norsk Institutt for ISTDP, ferdig utdannet i 2018. ISTDP er en metode som gir
rask tilgang til følelser, og gjør en kjent med eget forsvar og prosessene som virker
negativt inn på en i dagliglivet. I ISTDP er både pasienten og terapeuten aktiv i et
samspill for å øke affektbevissthet, for å styrke egen evne til å takle de utfordringene
livet måtte innebære.
Jeg har variert klinisk erfaring med utredning og behandling av allmennpsykiatriske
tilstander som depresjoner, bipolar affektiv lidelse, ulike former for angstlidelser,
tvangslidelser, personlighetsproblematikk, og reaksjoner på livsbelastninger. Jeg kan
tilby både langtids og korttids terapi. Jeg tilbyr både psykoterapeutiske samtaler
samt medikamentell behandling.
Kan konsultere på norsk, litauisk, russisk, tysk og engelsk.
Mob: 98 11 54 42
Mail: psykiater.vaida@gmail.com
Jobber uten driftsavtale og mine priser er som følger:
Første time ( 50 min.) kr. 1100,- uten refusjon.
Dobbel time (90 min) kr. 1800,-
Påfølgende time ( 50 min.) kr. 1050,-
Ved ønske om langtidsterapi kan prisen avtales individuelt.
Du kan betale for timen med VIPPS eller kontanter.
Du kan bestille time ved å ringe meg, sende meg e-post, eller SMS. Dersom jeg ikke
svarer vil jeg ta kontakt med deg for å avtale time. Henvisning er ikke påkrevd.
Avbestilling må skje senest 48 timer før avtalt tid. Timer som avbestilles senere enn
dette må betales i sin helhet.