Per Sandvik
Lege, spesialist i psykiatri og psykoterapi

 

Mobil: 971 00 609 

 

Medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo 1965.
Spesialist i psykiatri 1981 og godkjent veileder i psykoanalytisk orientert psykoterapi 1992.
Jeg er utdannet spesialist i psykodynamisk terapi.

Privatpraksis i Tønsberg fra 1983.

Jeg er nå pensjonist, uten driftsavtale.
Jeg tar inntil videre ikke imot nye pasienter.
Jeg har kontordag torsdager og fredager. Jeg fortsetter med å ta imot tidligere pasienter.