Line Joranger
Idéhistoriker med doktorgrad i psykologi

Line Joranger

Mobil: 920 19 709

Mail: linejoranger@gmail.com

Pris pr. time (45 min.): 800,-

Pris pr. dobbelttime (90 min.): 1350,-

Jeg tilbyr filosofisk samtale der du kan snakke igjennom, bearbeide, og avklare livsutfordringer, verdier og holdninger. Å filosofere er en livskunst og et dannelsesmiddel, hvor både tanker og handlinger blir gjenstand for undersøkelse og refleksjon. Filosofen Sokrates (470 - 399 f. Kr), er en viktig inspirasjonskilde for filosofiske samtaler. Som filosof var Sokrates kritisk til dem som hevdet å besitte sikker viten. I stedet vektla han verdien av å søke ny viten og gjøre etablerte sannheter til gjenstand for refleksjon. 

Samtaleform jeg tilbyr handler om å integrere psykologisk og filosofisk kunnskap for å fremme refleksjoner og individuelle ressurser.  Jeg ønsker å fremme dialoger som får funksjonelle og positive ringvirkninger inn mot det sosiale. Som mennesker er vi også medmennesker, vi skaper og skapes av sosiale relasjoner. Erfaringer og opplevelser fra fortiden og våre drømmer for fremtiden preger hvordan vi tenker og handler. Sammen med deg kan jeg være med på å utfordre noen av disse tankene, åpne opp for alternative tanker og handlinger, gi deg mot til å leve deg selv ut.  

Samtaleformen passer for folk i alle aldre, også for barn og unge som sliter med ulike utfordringer, eller rett og slett er nysgjerrig på livet.

Min doktorgrad i psykologi er filosofisk orientert og handler om hvordan vi som mennesker påvirker og blir påvirket av omgivelsene rundt oss. I tillegg til min filosofiske-psykologiske bakgrunn har jeg kunnskaper om det psykologiske/psykiatriske, barnevernfaglige/vernepleiefaglige fagfeltet, samt 20 års erfaring med veiledning og undervisning.

Samtalen er underlagt taushetsplikt.