Line Joranger
Idéhistoriker med doktorgrad i psykologi

Line Joranger

Mobil: 920 19 709

Mail: linejoranger@gmail.com

Pris pr. time (45 min.): 800,-

Pris pr. dobbelttime (90 min.): 1350,-

Jeg tilbyr filosofisk samtale der du kan utforske og drøfte allmennmenneskelige og eksistensielle spørsmål. I den filosofiske samtalen gis det hjelp til å reflektere, snakke igjennom, bearbeide, og avklare livsutfordringer, verdier og holdninger. Hvis du står foran vanskelig valg, må lære deg å leve med et moralsk dilemma, eller opplever livsvansker i forbindelse med studier, arbeid, samliv eller andre forhold, kan en filosofisk samtale være noe for deg. Barn og unge kan også ha stor nytte av slike samtaler.

Å filosofere er en livskunst og et dannelsesmiddel, hvor både tanker og handlinger blir gjenstand for undersøkelse og refleksjon. Filosofen Sokrates (470 - 399 f. Kr), er en viktig inspirasjonskilde for filosofiske samtaler. Som filosof var Sokrates kritisk til dem som hevdet å besitte sikker viten. I stedet vektla han verdien av å søke ny viten og gjøre etablerte sannheter til gjenstand for refleksjon. 

Min doktorgrad i psykologi er filosofisk orientert og handler om hvordan vi som mennesker påvirker og blir påvirket av omgivelsene rundt oss. I tillegg til min filosofiske-psykologiske bakgrunn har jeg 20 års erfaring med veiledning og undervisning innenfor ulike helse- og sosialfaglige utdanninger. Praktisk og teoretisk kunnskap om det psykologiske/psykiatriske, barnevernfaglie/vernepleiefaglige fagfeltet. Samtalen er underlagt taushetsplikt.