Hallvard Cederkvist
Lege/spes i psykiatri

Hallvard Cederkvist

Mobil: 97697740 
E-post: h.cederkvist@gmail.com

Jeg studerte medisin i Oslo, har jobbet som lege fra 1995, ble spesialist i psykiatri i 2002. Overlege i Psykiatrien i Vestfold (Nordre Vestfold DPS) fra 2002-2015 med hovedvekt på allmennpsykiatri og psykoselidelser.
Jeg startet i deltids privatpraksis i 2007, fra 2015 har jeg hatt fulltids avtalehjemmel som psykiater i Tønsberg.
I tillegg jobber jeg som fagkyndig meddommer for retten, og er medisinskfaglig rådgiver ved Farmannshjemmet (Frelsesarmeens rusomsorg) der jeg bl.a har veiledning og undervisning av personalet. Jeg har lang erfaring med sakkyndig arbeid i NAV regi.
Etter fullført spesialistutdanning tok jeg 2 års videreutdanning i psykodynamisk psykoterapi fra Institutt for psykoterapi i Oslo, senere 2-årig utdanning i kognitiv terapi i regi av Norsk Forening for kognitiv terapi. EMDR utdanning i 2015.
Jeg har variert klinisk erfaring med utredning og behandling av
almenpsykiatriske tilstander som depresjoner, bipolar affektiv lidelse, ulike former for angstlidelser (panikklidelse, sosial angst, helseangst/"hypokondri", generalisert angstlidelse), tvangslidelser, PTSD, livskriser mm. og tilbyr utredning, psykoterapi og medikamentell behandling i min praksis.
Kontortid man-fre 8-16, telefontid man-fre fra 11.15-12.00. 
Jeg har avtale med Helse Sør-Øst med driftstilskudd og trygderefusjon. Egenandelen er 351,- pr time til du får frikort. 
Det er for tiden lang venteliste, inntil 9 mnd for nyhenviste pasienter.