Hallvard Cederkvist
Lege/spes i psykiatri

Hallvard Cederkvist

Mobil: 97697740 
E-post: h.cederkvist@gmail.com

Jeg studerte medisin i Oslo, har jobbet som lege fra 1995,  ble spesialist i psykiatri i 2002. Jobbet deretter som overlege ved Nordre Vestfold DPS 13 år, allmennpsykiatri og psykoselidelser, poliklinikk og døgnposter.
I 2007 startet jeg i deltids privatpraksis , fra 2015 har jeg hatt fulltids avtalehjemmel som psykiater i Tønsberg.
I tillegg jobber jeg som fagkyndig meddommer for retten, og er medisinskfaglig rådgiver ved Farmannshjemmet (Frelsesarmeens rusomsorg) der jeg bl.a har veiledning og undervisning av personalet. Jeg har lang erfaring med sakkyndig arbeid i NAV regi.
Etter fullført spesialistutdanning tok jeg 2 års videreutdanning i psykodynamisk psykoterapi ved Institutt for psykoterapi i Oslo, senere 2-årig utdanning i kognitiv terapi i regi av Norsk Forening for kognitiv terapi. EMDR utdanning i 2015. Utdanning i gruppeterapi i regi av IGA og KoRus 2019/2020.
Jeg har bred klinisk erfaring med utredning og behandling av
psykiatriske tilstander som depresjoner, bipolar affektiv lidelse, ulike former for angstlidelser (panikklidelse, sosial angst, helseangst/"hypokondri", generalisert angstlidelse), tvangslidelser, PTSD, livskriser mm. og tilbyr utredning, psykoterapi og medikamentell behandling i min praksis. Individualterapi og kognitive grupper. 
Medlem av Den norske legeforening, Norsk psykiatrisk forening og Norsk Forening for kognitiv terapi.
Kontortid man-fre 8-16, telefontid man-fre fra 11.15-12.00. 
Jeg har avtale med Helse Sør-Øst med driftstilskudd og trygderefusjon. Egenandelen er 351,- pr time til du får frikort. 
Det er for tiden lang ventetid, ca 9 mnd for nyhenviste pasienter.