Hallvard Cederkvist
Lege/spes i psykiatri

Hallvard Cederkvist

Mobil: 97697740 
E-post: h.cederkvist@gmail.com

Jeg studerte medisin i Oslo, har jobbet som lege fra 1995, ble spesialist i psykiatri i 2002. Overlege i Psykiatrien i Vestfold (Nordre Vestfold DPS) fra 2002-2015 med hovedvekt på allmennpsykiatri og psykoselidelser.
Jeg startet i deltids privatpraksis i 2007, fra 2015 har jeg hatt fulltids avtalehjemmel i Tønsberg. I tillegg jobber jeg som fagkyndig meddommer for retten, og er tilsynslege ved Farmannshjemmet (Frelsesarmeens rusomsorg).
Jeg har 2 års videreutdanning i psykodynamisk psykoterapi fra Institutt for psykoterapi i Oslo, senere 2-årig utdanning i kognitiv terapi i regi av Norsk Forening for kognitiv terapi. EMDR utdanning i 2015.
Jeg har variert klinisk erfaring med utredning og behandling av
almenpsykiatriske tilstander som depresjoner, bipolar affektiv lidelse, ulike former for angstlidelser (panikklidelse, sosial angst, helseangst/"hypokondri", generalisert angstlidelse), tvangslidelser, livskriser mm. og tilbyr utredning, psykoterapi og medikamentell behandling i min praksis.
Kontortid mandag-fredag 8.15-16, telefontid fra 11.15-12.00. 
Jeg har avtale med Helse Sør-Øst med driftstilskudd og trygderefusjon. Egenandelen er 345,- pr time til du får frikort. 
Det er for tiden lang venteliste, over 6 mnd for nyhenviste pasienter.