Chanel Christin Thorsrud

Psykolog

Hei!

Jeg er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim. Jeg har også tatt utdannelse innenfor ledelse og coaching. Min hjertesak er ADHD. Jeg har selv ADHD, og bruker tid på å lære mer; for økt forståelse og mestring.

Videre er jeg opptatt av selvutvikling, og det som kalles "shadow work". Sistnevnte vil si at jeg er opptatt av at alle aspekter i vår indre verden skal anerkjennes - ikke kun det "positive".

Jeg passer for deg som ønsker å investere i deg selv ved å bli mer bevisst dine tanker, følelser og atferd. Det å snakke med noen som ikke kjenner deg personlig, vil kunne gi deg en mulighet til å ha fullt fokus på deg selv og få støtte fra noen som kan se deg fra et nøytralt ståsted.

Jeg har timer ved kontor eller videosamtale online. Timer hos meg kan være nyttig dersom du eksempelvis har behov for:

  • å sortere i dine tanker og følelser
  • å finne ut av hva du egentlig vil og hvordan du kan oppnå dette
  • å sortere i hva som er mest viktig for deg, verdier, og å bruke dette som en guide i små og store livsvalg
  • mer kontakt med deg selv og egen magefølelse, vårt indre livskompass
  • å ta bedre vare på deg selv og få mer energi og overskudd
  • å oppleve mer indre ro og tilstedeværelse
  • å sortere i hva dine behov vs. andres behov egentlig er, og redusere "flink pike syndrom" og overfokus på andre
  • å forstå hvordan mental helse kan bedres rent konkret, altså "how to"
  • å forebygge og behandle nedstemthet og depresjon
  • å forebygge og behandle utbrenthet

Dersom du er nysgjerrig på om dette er for deg, så book en time hos meg og se.

Å booke time hos meg gjør du enkelt selv via følgende link, hvor du velger time som passer for deg:

https://psyknett.no/psykologer/chanel-thorsrud/

Følg meg gjerne på Facebook:

https://www.facebook.com/adhdpsykologen/

Og Instagram:

adhdpsychologist